བོད་ཁུལ་གྱི་དགོད་བྲོའ

   ༤.བོད་ཁུལ་གྱི་འཕྲིན་སྟེགས་༣༠༠༠ལྷག་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཡོད་ནས་དུས་ཐོག་དུ་གསར་对比一下བོད་ཁུལ་གྱི་དགོད་བྲོའི་བའགྱུར་དང་རྩོམ་ཡིག་ཚ་ཤོས་ལ་བལྟ་ཐུབ་པ།

༡.བོད་ཁུལ་གྱི་དགོད་བྲོའི་བརྙན་ཐུང་དང་སྒྲ་སྦྱོར་བརྙན་ཐུང་།མི་རིགས་གླུ་གར་想知道网易云音乐好听的歌曲སོགས་རོལ་རྩེད་ཀྱི་ནང་དོན་འོས་སྦྱོར་བྱེད་པ།

3.开发与研究网页版藏式H5游戏

你知道音乐类新闻མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་དྲ་གནས།

1.可以观看藏区娱乐、搞笑视频、民族特色舞蹈、音乐

藏羚头条藏区今日头条

༢.སྤབོད་ཁུལ་གྱི་དགོད་བྲོའི་བྱོད་སྒོ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་APPབརྒྱ་ལྷག་བསྡུ་ལེན་བྱས་ཡོད་པ།

最新音乐头条གཙོད་རྩེར་སོན།བོད་ཁུལ་གྱི་གསར听听བོད་ཁུལ་གྱི་དགོད་བྲོའི་བ་འགྱུར་ཚ་ཤོས།

5.收藏了藏区3000+公众平台, 2.藏羚头条内部上架一百余藏文APP,

头条音乐下载?2017年10月21日 0832首页>

头条音乐下载?2017年10月21日 0832首页>

话剧演出北京。 ༣.རྣམ་པ་གསར་བའི་བོད་ཡིག་H5རོལ་རྩེད་ཞིབ་འཇུག་དང་གསར་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ།

藏羚头条下载地址: http://suo.im/1sT5j7

点击查看原文:བོད་ཁུལ་གྱི་དགོད་བྲོའ


音乐资讯